Logo firmy R-ELTECH

Kontakty
Pro registrované
Zaregistrujte se
Ceník
E-Shop
Akce
Doprodej
Slevy
Zpět na hlavní stránku

Minc. automaty ISDN Počítače Digit. fotoaparáty Zabezpeč. technika Servis a služby
Telef. přístroje GPS Periferie Kancel. technika Elektron. součástky Montáže
Telef. ústředny GSM - DECT Spotřební mat. Příslušenství Elektro - silno Leasing - splátky
Je Váš telefonní účet příliš vysoký ? Neplaťte víc než musíte ! Ušetřete až 60% nákladů ! Více informací zde
Financování Vašich zakázek
 • splátkový prodej
 • drobný finanční leasing
 • finanční leasing
Ve spolupráci s Leasingem České spořitelny, a.s. ( dříve Corfina, a.s. ) nabízíme našim zákazníkům
 • právnickým osobám
 • fyzickým osobám - podnikatelům
 • fyzickým osobám - nepodnikatelům
profinancování zakázek a nákupů. Možné varianty splácení jsou uvedené zde.

Základní podmínky a potřebné doklady
 • Podnikatelské subjekty - právnické osoby a fyzické osoby-podnikatelé - pořizovací cena do 80.000,- Kč bez DPH

  • výpis z obchodního rejstříku - ne starší tří měsíců
  • živnostenský list nebo jiný doklad prokazující jeho právní subjektivitu
  • potvrzení o registraci DIČ (u plátců DPH)
  • výpis z bankovního účtu (sporožirového účtu) k poslednímu dni předcházejícího kalendářního měsíce, ze kterého budou hrazeny splátky
  • občanský průkaz oprávněné osoby k zastupování společnosti
  • plná moc k zastupování společnosti (není-li osoba uzavírající smlouvu osobou, uvedenou ve výpisu z obchodního rejstříku nebo živnostenském listu) s ověřeným podpisem zmocňující osoby

 • Podnikatelské subjekty (pořizovací cena nad 80.000,- Kč bez DPH)

  • výpis z obchodního rejstříku - ne starší tří měsíců
  • živnostenský list nebo jiný doklad prokazující jeho právní subjektivitu
  • potvrzení o registraci DIČ (u plátců DPH)
  • výpis z bankovního účtu (sporožirového účtu) k poslednímu dni předcházejícího kalendářního měsíce, ze kterého budou hrazeny splátky
  • občanský průkaz oprávněné osoby k zastupování společnosti
  • plná moc k zastupování společnosti (není-li osoba uzavírající smlouvu osobou, uvedenou ve výpisu z obchodního rejstříku nebo živnostenském listu) s ověřeným podpisem zmocňující osoby
  • subjekty, které vedou jednoduché účetnictví
   • za uplynulý účetní rok kopii daňového přiznání
   • za poslední účetní období běžného roku stav příjmů a výdajů
  • subjekty, které vedou podvojné účetnictví
   • za uplynulý účetní rok kopii daňového přiznání, rozvahu a výkaz zisků a ztrát
   • za poslední účetní období běžného roku rozvahu a výkaz zisků a ztrát

 • Fyzické osoby - nepodnikatelé

  • občanský průkaz
  • druhý doklad (rodný list, pas, řidičský průkaz...)
  • potvrzení zaměstnavatele o zaměstnaneckém poměru v době uzavření leasingové smlouvy a o výši čistého měsíčního příjmu nebo měsíční výpisy ze sporožirového účtu za poslední tři měsíce
  • kopii výpisu z bankovního účtu k poslednímu dni předcházejícího kalendářního měsíce, ze kterého budou hrazeny splátky (u smluv s pořizovací cenou vyšší než 80.000,- Kč bez DPH - základní podmínka)
  • doklad o zaplacení SIPO nebo telefonního účtu (k ověření bydliště)
  Klient fyzická osoba-nepodnikatel, musí mít čistý příjem nejméně dvojnásobek měsíční splátky.

 • Každý klient bez ohledu na subjektivitu musí uvést telefonní číslo

  • podnikatelský subjekt do sídla (provozovny) firmy
  • fyzická osoba - nepodnikatel domů


Varianty splácení :

 • Leasingové a kupní smlouvy s pořizovací cenou do 80.000,- Kč bez DPH - varianty splácení:
  • akontace minimálně 25% - délka splácení maximálně 9 měsíců
  • akontace minimálně 30% - délka splácení maximálně 18 měsíců
  • akontace minimálně 35% - délka splácení maximálně 24 měsíců

 • Leasingové a kupní smlouvy s pořizovací cenou nad 80.000,- Kč bez DPH - varianty splácení:
  • akontace minimálně 25% - délka splácení maximálně 9 měsíců
  • akontace minimálně 30% - délka splácení maximálně 21 měsíců
  • akontace minimálně 35% - délka splácení maximálně 30 měsíců
  • akontace minimálně 40% - délka splácení maximálně 36 měsíců

 • V případě leasingu nebo splátkového prodeje telekomunikační techniky je stanovena minimální akontace 30%.

Další informace k produktům a službám, o které máte zájem Vám obratem zašleme e-mailem nebo poštou, eventuelně Vás budeme telefonicky kontaktovat.
Stačí poslat požadavek na tuto e-mailovou adresu
mailto:info@r-eltech.cz nebo nás kontaktovat na telefonních číslech 543216128, 543216129

Copyright © 1999-2002 R-ELTECH Poslední aktualizace 20.06.2002
Vaše případné dotazy a připomínky očekáváme na e-mailové adrese :  mailto:webmaster@r-eltech.cz
Použití materiálů a informací ze stránek www.r-eltech.cz je možné pouze se souhlasem firmy R-ELTECH.